NYHEDER

NYE UDGIVELSER

FOR BØRN

Læselet bøger

Mini Mons, Rim, forlaget Straarup & Co

Do og ti æg, ABC-lydret, forlaget Turbine

Sif får en ven, ABC-lydret, forlaget Turbine

Kom nu, hop, ABC-lydret, forlaget Turbine

Op i et træ, ABC-lydret, forlaget Turbine

En ny pc, Rap 2, forlaget Straarup & Co

Ti øl i en å, Rap 2, forlaget Straarup & Co

Må vi se tv?, Rap 2, forlaget Straarup & Co

Benny Bjørn, Rim, forlaget Straarup & Co

Hr. Ræv får tæv, Rim, forlaget Straarup & Co

Tor og Ali i et hav, Rap 4, forlaget Straarup & Co

Ad, det er tis, Rap 4, forlaget Straarup & Co

Dan og et ur, Rap 3, forlaget Straarup & Co

En ko bag et træ, Rap 4, forlaget Straarup & Co

FOR UNGE

Læselet bøger

Alarm, #ungletlæst, forlaget Turbine