LÆSEVÆRKSTEDET, BLÅT NIVEAU – LÆSELET

I 1994 udtænkte en ide. Nemlig at jeg skulle skrive lette romaner for voksne tosprogede og læsesvage voksne. Romaner, som var opdelt i fire niveauer efter sværhedsgrad, og romaner som talte til den voksne læser, selv om sproget var enkelt og historien let forståelig. Jeg blev redaktør på serien, som fik navnet Læseværkstedet, og samtidig blev jeg forfatter på serien. Det blev en stor succes og er det stadig, og der er udkommet over 50 bøger i Læseværkstedsserien, hvoraf jeg har skrevet en stor del. Men andre forfattere er også kommet til med årene. Der er et stort behov for mange titler til læsesvage unge og voksne. Bøger der er relevante, vedkommende og spændende. Er læselysten først skabt, fortsætter interessen og lysten til at fordybe sig i en god bog. Læseværkstedet har et stort udbud af frilæsningsbøger på forskellige niveauer. De fleste af bøgerne er ren fiktion, men nogle er inspireret af virkelige begivenheder. Nedenstående er blåt niveau i Læseværkstedet, lix 25-30, og niveauet ligger over gult niveau. Det er samtidig Læseværkstedets højeste niveau. Målgruppen er voksne tosprogede og læsesvage voksne. De fleste bøger findes som fysiske bøger hos forlaget: http://Praxis.dk. De findes ligeledes som e-bøger og lydbøger på forlaget Saga: https://www.lrdigital.dk/soeg/?bookType=0&languageCode=&query=Kirsten%20Ahlburg&sort=0 

BANKRØVERIET

handler om hr. Larsen, der er pensionist. Han har altid været en pæn og høflig mand. Men pludselig får han lyst til at stjæle – kun en lille ting. Men snart får hr. Larsen lyst til at begå det helt store bankrøveri. Der er bare et problem – den nysgerrige fru Jensen. Pris kr. 53.

Anmeldelse

Lektør, Poul Wibbert Esberg: Det er tit et problem at lave bøger til læseværkstedet, som sprogligt og indholdsmæssigt er i orden, men begge dele er lykkedes godt. Alle tre bøger bruger et næsten dagligdags emne og beskriver det varmt, ægte og med indføling. Der kan blive en god samtale om de tre emner.

ET SKUD

handler om Else, der ligger i sengen og er bange. Hun har hørt en lyd. En dør går op, og nogen går ind i entreen. Else vækker sin mand. Han går ud for at se, hvad der sker. Lidt efter hører Else et skud. Else skriger og løber ud til sin mand. Hvem skød? Og hvorfor? Pris kr. 53.

Anmeldelse

Lektør, Jytte Bræmer: Historien er fortalt i korte sætninger, de enkelte sider er opdelt i mindre tekstblokke/afsnit, og en åben sats er alt sammen med til at gøre bogen overskuelig at give sig i kast med for læsesvage og -uvante. Velegnede læselet-bøger for voksne er en mangelvare, så en voksen rettet handling i et læsevenligt udstyr er yderst velkomment. Bogen opfylder formålet.

GRUNDTVIGS LIV

handler om Danmarks Grundtvig. Danmark bliver kaldt “Grundtvigs fædreland”. Det er fordi, Grundtvig har betydet meget for Danmark. Viden om Danmark betyder også viden om Grundtvig. N.F.S. Grundtvig (1783-1872) var digter og præst. Men han var først og fremmest folkevækker. Han ville vække det danske folk til at leve et åndeligt liv. Han ville vise danskerne de åndelige værdier, der findes i livet, så de kunne få et mere rigt liv. Han ville vise, at livet er mere end mad, drikke og penge. Livet er også kærlighed, religion og oplysning. Bogen fortæller om Grundvigs liv i dagbogsform. Den er udgivet med støtte fra N.F.S. Grundtvigs fond. Pris kr. 103. Bogen er skrevet i samarbejde med Karl Aage Kirkegaard.

Anmeldelser

Lektør, Kirsten Katholm: Denne udgivelse om personens liv og tanker er meget relevant i forhold til målgruppen, som er tosprogede unge og voksne og læsesvage voksne. For at forstå danskernes kulturhistorie er det vigtigt at kende Grundtvig og hans kamp for at vække danskerne til et åndeligt liv. Hans tanker har, også i nutidens Danmark, stor indflydelse på kulturdebatten. Bogen er kronologisk opbygget, hvilket giver et godt overblik over hans liv fra vugge til grav. Bogen formidler gennem et let tilgængeligt sprog og indhold et udmærket indtryk af Grundtvigs stærke personlighed og hans idealistiske kamp for sine åndelige tanker.

Folkeskolen, Tove Kettner Heiberg: Det er en god idé at skildre danske kulturpersonligheder for grupper, der ikke normalt vil gå om bord i de tungere værker. Bogen anbefales til målgrupperne, selv om det dog nok især er de voksne, der vil gå om bord i en bog af denne type.

Læsepædagogen, Gunhild Justesen: Bogen kan anbefales til tosprogede eller læsesvage voksne læsere, der gerne vil vide noget om Grundtvig.

H.C. ANDERSENS LIV

handler om Danmarks kendte forfatter og digter H.C. Andersen. Han er kendt i hele verden. Hans eventyr er oversat til 144 sprog. Men hvem var han egentlig? Denne bog fortæller om H.C. Andersens liv i dagbogsform. Denne fremstillingsform gør bogen levende og giver en tydelig fornemmelse af, hvem mennesket H.C. Andersen var, og hvad han tænkte og følte. Bogen indeholder afsnit med historiske oplysninger for at sætte de enkelte hændelser ind i en større sammenhæng. Bogen er skrevet i et let tilgængeligt sprog og henvender sig til herboende flygtninge og indvandrere. Bogen kan desuden anvendes i folkeskolen fra 5. klasse som frilæsning eller i forbindelse med et projekt om H C Andersen. Pris kr. 103. Bogen er skrevet i samarbejde med Karl Aage Kirkegaard.

Anmeldelser

Lektør, Kirsten Katholm: Den selvbiografiske dagbogsform gør bogens hovedperson mere livagtig for læseren. Den er skrevet i et let tilgængeligt sprog og også indholdssiden er let forståelig. Den vil derfor være velegnet til større børn og voksne, der er lidt øvede i det danske sprog. Gerne formidlet sammen med en letlæst samling af digterens eventyr, Den grimme ælling og ni andre eventyr, som udkommer samtidig fra samme forlag.

Efterskolen, Martin Bundgaard Hansen: I et klart og letlæst sprog får man Andersens liv fortalt over små hundrede sider. Det giver en udmærket baggrundsviden om den odenseanske Andersen, der gik fra at være ukendt og fattig til at blive verdens måske mest kendte forfatter. Alene dette burde lokke læserne til, eftersom det mest efterstræbte i vor tid vel er berømmelse. Og Andersen ville om nogen være berømt – og blev og er det stadig! Biografien fungerer udmærket som introduktion til liv og forfatterskab.

LVU-fagbladet, Jan Peter Simonsen: Som læsebog for tosprogede elever er denne anbefalelsesværdig, idet den kombinerer et godt sprogligt udvalg med en historisk skildring af en ærkedansk personlighed.

Dansk Audiologopædi, Natasha Epstein: Begge bøger (H. C. Andersens liv og Den grimme ælling) er skrevet i et klart og let tilgængeligt sprog, samtidig med at forfatterne forholder sig loyalt over for de historiske fakta og de oprindelige eventyr. Denne levende fremstillingsform giver en tydelig fornemmelse af, hvem mennesket H. C. Andersen var, og hvad han tænkte og følte. Enkelte episoder giver en dybere forståelse for baggrunden af nogle af hans eventyr. De »selvbiografiske« afsnit suppleres med afsnit, der giver de nødvendige historiske oplysninger for at sætte de enkelte hændelser ind i en større sammenhæng. Denne form virker rigtig godt, bogen får mere tyngde via de historiske fakta og bliver aldrig kedelig pg. dagbogsafsnittene.

Folkeskolen, Tonny Hansen: Bogen her er grundlæggende en velfortalt historie om digterens liv med hovedvægten på hans barndom og ungdom.

Læsepædagogen, Birthe Christiansen: I denne bog fortælles på en anderledes og læservenlig måde om det liv, som H.C. Andersen levede. Bogen indeholder historiske afsnit, flettet med mere fortællende afsnit, hvilket kan lette gennemlæsning for elever med enkle forudsætninger. Sproget er enkelt og klart. Jeg kan anbefale bogen til elever fra 5. klasse og opefter eller til voksne med svage læseforudsætninger.

KAJ MUNK – en frihedskæmper for Danmark

handler om Kaj Munk, der levede fra 1898 til 1944. Han var en kendt dansk præst og forfatter, og han var frihedskæmper for Danmark under 2. Verdenskrig. Kaj Munk fik sammen med Lise fem børn. Familien betød meget for ham. Men Danmark havde også en stor plads i hans hjerte. Han kæmpede – og døde – for sit land, og mange danskere husker ham for det i dag. Bogen fortæller om Kaj Munks liv i dagbogsform, hvor både Kaj og Lise fortæller. Pris kr. 98. Bogen er skrevet i samarbejde med Karl Aage Kirkegaard.

Anmeldelser

Lektør, Karsten Just: Denne er i afdeling blå, som er fortsætterniveauet, men stadig er den letlæst, og kan læses af både unge og voksne og egner sig glimrende til brug i undervisningen af fremmedsprogede. Den grafiske udformning med en meget overskuelig sats, de korte sætninger og det enkle sprog passer fint til målgruppen, der her får et fint afrundet billede af en af Danmarks store forfattere.

Dansk Audiologopædi, Natasha Epstein: Det er dejligt, at der nu er så mange titler i serien Læseværkstedet, at der også er plads til en bog, der omhandler alvorlige, historiske emner. Mange har nok hørt om digterpræsten Kaj Munk, men nu har unge og voksne ordblinde, læsesvage, flygtninge/indvandrere m.fl. også mulighed for at læse om hans liv -og død. Det meste af bogen er skrevet i dagbogsform, hvor Kaj og Lise skiftes til at fortælle. Ind imellem bliver der suppleret med historiske oplysninger. Denne form gør bogen meget levende og spændende – læseren får samtidig både historisk korrekte facts og mulighed for indlevelse.

Læsepædagogen, Birthe Christiansen: Jeg tror, at mange læsere vil finde den spændende, gribende og tankevækkende. Jeg anbefaler bogen.

Munkiana, Vera Madsen: Så kort og enkel, bogen er, bevarer den en nerve hele vejen igennem, der giver indtryk af et menneske, der handler og agerer intenst i alle livets forhold. Et menneske, der er til stede i det, han beskæftiger sig med. Det er imponerende, at forfatterne formår at få så meget med i så enkelt et sprog.

MARIE KRØYER – et kærlighedsdrama

handler om Marie Krøyer og er et spændende kærlighedsdrama om hendes liv. Hun levede fra 1867 til 1940, og hun var en af Danmarks smukkeste kvinder.Marie var gift med den berømte maler, P.S. Krøyer, men hun elskede en anden mand. Bogen er skrevet i dagbogsform og følger Marie, før hun blev gift med P.S. Krøyer, under deres noget turbulente ægteskab og efter skilsmissen. Pris kr. 98. Bogen er skrevet i samarbejde med Karl Aage Kirkegaard.

Anmeldelser

Lektør, Helle Winther Olsen: Forfatterparret har valgt at introducere den biografiske genre med denne frit fortalte og enkle beretning om Marie Krøyers liv og skæbne spændt ud mellem de to mænd, hun elskede. Det er en rigtig god idé på denne måde at formidle et biografisk stof som resten af det læsende Danmark også har adgang til og som er oppe i tiden. De har formået at give en god dynamik i beretningen ved at lade de tre aktører på skift fortælle, det virker intenst og ægte. Rent sprogligt og grafisk virker bogen som den skal med en enkel sætningsopbygning, dialog og en åben, overskuelig sats med mange små afsnit uden at læsningen af den grund bliver abrupt. Bogen kan med andre ord gøre sig godt i voksenudlånet og ser appellerende ud med Krøyers Sankt Hans Aftensmaleri på omslaget.

Folkeskolen, Tove Kettner Heiberg: Det er lykkedes de to forfattere at give et levende portræt af Marie og hendes to ulykkelige ægteskaber. Det er en velskrevet og interessant bog.

SØREN KIERKEGAARD

Her er en bog om Søren Kierkegaard, så alle kan forstå det! Denne bog fortæller om Søren Kierkegaards liv og tanker. Han blev født i København 1813 som den yngste af syv børn i en rig familie. Faderen var streng og meget religiøs, og det fik stor betydning for Søren. Faderen taler meget med Søren om det, han læser i Bibelen om den strenge og straffende Gud. Både faderen og Søren er bange for Gud. Bogen er opbygget i dagbogsform, hvor Søren selv fortæller i udvalgte perioder af sit liv. Selv om Søren Kierkegaard kun blev 42 år, nåede han at skrive mange bøger. I dag regnes han for Danmarks mest berømte filosof. Hans bøger bliver læst i hele verden, og hans tanker lever stadig den dag i dag. Pris kr. 103. Bogen er skrevet i samarbejde med Karl Aage Kirkegaard.

Anmeldelser

Dansk Audiologopædi, Natasha Epstein: Der er nok mange elever i folkeskole, gymnasium eller sprogskole, som vil være glade for denne letlæselige udgave, hvis de skal vide noget om Søren Kierkegaard. Desuden vil den muligvis være af interesse for ældre ordblinde og afasiramte.

Lektør, Kirsten Katholm: Denne letlæsningsbog formidler en udmærket – skønt kort introduktion til Søren Kierkegaards liv og filosofi. Meget relevant udgivelse for målgruppen, som her kan læse om den berømte danske filosof.

Folkeskolen, Anne Katrine Rask: Tre nye titler fra Læseværkstedet tilbyder meget forskellige læseoplevelser og er alle læseværdige. Alle tre bøger har godt stof til læseren. De tegner tre vidt forskellige mennesker med tre vidt forskellige liv og livsprojekter. Og de giver os indblik i svære eksistentielle valg på tværs af historien. Gode bøger til interesserede unge frilæsere.