UNDERVISNINGSBØGER FOR VOKSNE UDLÆNDINGE

De fleste undervisningsbøger er udsolgt fra det oprindelige forlag. ”Parlørdansk” og ”Hvordan går det? En bog om det danske sundhedsvæsen” kan dog købes hos det nye forlag praxis.dk. De øvrige bøger, som er udsolgt, kan købes i mindre omfang hos mig. Der er fagbøger om kulturforståelse og bløde værdier i form af bøger om dansk takt og tone, om at deltage i et demokratisk samfund og om de uskrevne regler indenfor vores sundhedsvæsen. Der er opgaver med verber og quiz og bøger, og artikler og opgaver omkring parforhold. Desuden er der Parlør dansk serien, som er et begyndermateriale bestående af en grundbog, lydbog, hæfte med skriveopgaver samt hæfter med læs- og forstå opgaver.

En række af bøgerne bruges til kulturundervisning hos Ahlburg Sprog. Læs mere her: Danskundervisning hos Ahlburg Sprog 

DET ER MIN KROP! HOLD NALLERNE VÆK – en bog om dansk seksualmoral

er en informations og debatbog om dansk seksualmoral for asylansøgere og nytilkomne udlændinge. Den er skrevet på let dansk, så læseren efter kort tids danskundervisning er i stand til at læse bogen på asylcentret eller sprogskolen. Bogen er bygget op omkring en række cases og citater fra aviser, tv og andre medier. Den fortæller om de uskrevne regler, der gælder, når vi færdes på gader, store pladser, diskoteker, på stranden, i svømmehallen og andre offentlige steder. Hvert kapitel bliver afsluttet med en liste over, hvad der er ok og ikke ok i Danmark. Her vil det være oplagt at inddrage uskrevne regler og seksualmoral fra udlændingenes egne lande. Pris kr. 160.

Anmeldelser

Lektør Merete Trap: En højaktuel og vigtig udgivelse med henblik på de mange nyankomne asylansøgere, vi har i Danmark. Bogen er skrevet på et lettilgængeligt dansk, der formidler emnet uden at tale ned til læseren. Cases, billeder og udtalelser spiller godt sammen og lægger fint op til debat. Bogen signalerer gensidig respekt og formidles den rigtigt, vil den komme mange til gavn. Der findes ikke andre bøger om emnet. Der vil helt sikkert være interesse for denne bog, som allerede har fået en del medieomtale.

Sprogcenter Aalborg, Souschef Charlotte Wøhlk: Den kan kun anbefales på det varmeste til brug i undervisningen på sprogcentre og asylcentre landet over, da den med en række cases fra danske medier lægger op til debat i undervisningen om vores forskellige opfattelser af seksualmoral og opførsel i det offentlige rum. Med bogens fine illustrationer vil selv svagere læsere kunne få en inspiration til diskussion af dansk seksualmoral.

Citater fra omtale i medier:

Weekendavisen: Det mindste, vi kan gøre, er da at fortælle, hvad vi forventer af andre og hvilke regler – herunder de uskrevne – vi har i Danmark. Ellers kan de jo ikke vide, om de overskrider vores grænser eller ej.

Fyens.dk: Tanken med bogen er, at udlændinge ikke blot skal lære sproget, de skal også kende til både de skrevne og de uskrevne regler, når det gælder dansk seksualmoral og omgangsform i det offentlige rum.

BT: De uskrevne regler i Danmark kan være svære at regne ud for udlændinge med en helt anden kulturel baggrund. En ny bog skærer ud i pap, hvad man må og ikke må inden for dansk seksualmoral.

Vice.com: Bogen skal lære flygtninge i Danmark at behandle kvinder med respekt. I letlæselige, utvetydige termer skærer bogen ud i pap, at man ikke må gramse på kvinder, at man ikke må stirre for længe. Og at et nej er et nej. Der er altså tale om en skal seksualmoral ABC henvendt til nyankomne indvandrere.

Aarhus Stiftstidende: De uskrevne regler er forskellige fra land til land. Det er seksualmoral også. Det, der er høfligt og almindeligt i det ene land, er måske meget uhøfligt i et andet. Ud fra bogen vil det være oplagt at tage en snak om seksualmoral i Danmark og det land, man kommer fra.

Information: Vi har for ganske nylig fået en ny og meget stor gruppe flygtninge og migranter, som har brug for at kende vores seksualmoral, som ligger meget langt fra den, de er vokset op med. Jo før de oplysninger kommer ud, jo færre uheldige episoder, vil vi se.

Radio24syv, Rushis roulette: Du kan lytte til interviewet om min bog under “Tv- og sceneoptræden, Radiointerview”.  

http://www.radio24syv.dk/programmer/rushys-roulette/12839435/rushys-roulette-uge-7-2016-2/

Radio24syv, Morgen: Du kan lytte til interviewet om min bog under “Tv- og sceneoptræden, Radiointerview”.  

http://www.radio24syv.dk/programmer/24syv-morgen/13258216/24syv-morgen-0705-11-04-2016-2/

 

 

 

 

 

TAK SKAL DU HAVE

er en bog om dansk takt og tone. En slags Emma Gad for indvandrere med et grundlæggende kendskab til dansk. Den handler om de uskrevne regler, der er almindeligt accepterede i den danske befolkning. Alle i landet kender dem. Man taler ikke om dem – man kender dem bare. Hvis man følger de uskrevne regler er man høflig og venlig, hvis ikke vil andre måske sige, at man er uhøflig. Derfor bør vore indvandrere kende reglerne – og vi andre må gerne kigge med. Bogen tager fat på emner som aftaler, brugen af ordet “tak”, kropssprog, regler for invitationer, besøg og meget mere. Pris 152 kr.

Anmeldelser

Lektør, Finn Windfeldt Hansen: Uskrevne regler for god omgangstone står at læse indenfor emner som: besøg, invitationer, offentlige steder, aftaler, børn, skole, kropssprog m.v. Kort og præcist og efter undertegnedes bedste skøn i fuld og rimelig overensstemmelse med, hvad der er normal, venlig og hensynsfuld høflig adfærd såvel til hverdag som til fest. Hvert afsnit ledsages af nogle få enkle opgaver, “cases”, der er med til at understrege bogens pædagogiske sigte. Et lille supplement til øvrige “takt og tone”- titler fra Emma Gad og frem.

Ud & Se: En undervisningsbog til udlændinge om danskere, men mindst ligeså øjenåbnende en læsning for danskerne selv.

Berlingske Tidende, Søren Søgaard: Nyttig og velkommen guide til danskernes kultur. Bogen er prisværdigt forsynet med små opsummeringsbokse, som danskerne såmænd også kunne have godt af lige at løbe igennem en gang imellem.

Læsepædagogen, Hanne Vedel: Tak skal du have fremhæves som en meget velkommen nyskabelse i den tværkulturelle undervisning. Både cases og opgaver er meget aktiverende og giver anledning til mange diskussioner og sammenligninger mellem de forskellige lande.

Folkeskolen, Annette Westrup: Bogen kan benyttes i flerkulturelle klasser i folkeskolen, hvor klassen kan diskutere de mange cases og opgaver og få mange sjove dialoger og nogle gode grin sammen over de mere indviklede dansetrin og gode råd.

UC2Nyt, Inger Clausen: Bogen er et godt udgangspunkt for åbent at debattere forskelle i opdragelse og normer.

HVORDAN GÅR DET?

er en bog, der behandler de uskrevne regler indenfor sundhedsvæsnet samt fakta om det danske sundhedssystem og danskernes sygdomsforståelse. Gennem information, fakta bokse, interview, citater fra danskere og udlændinge, fotos samt opgaver føres læseren ind i sundhedsvæsnets verden. Bogen kan læses af udlændinge med et grundlæggende kendskab til dansk. Den er tænkt som en informerende debatbog. Det er intentionen at bogen skal bygge bro mellem indvandrerne og det danske sundhedssystem. “Hvordan går det?” er en fortsættelse af bogen “Tak skal du ha”. 148 kr.

Anmeldelse

Læge Marianne Steensen Jacobsen: Det er en flot bog og meget lærerig at arbejde med i forskellige undervisningssammenhænge. Den er spændende at læse og at få forståelse af, især i vor tid, hvor en del uskrevne regler for pæn opførsel kan gøre, at mange indvandrere ikke føler sig vel behandlet, og det er jo til stor skade for hospitalsvæsenet og for hele sundhedssystemet.

HVAD MENER DU?

er en debatbog, der arbejder med de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne tage aktivt del i vort demokratiske samfund. Arbejdet med de bløde kvalifikationer ruster kursisterne til at deltage i en debat og sige deres mening i klassen. Bogen er beregnet til indvandrere med et grundlæggende kendskab til dansk. 143 kr.

KUN ÉT EKSEMPLAR TILBAGE

Anmeldelse

Det flyvende tæppe, Tordis Broch: Bogen beskæftiger sig med et vigtigt område inden for indvandrerundervisningen og kan bidrage til at kursisterne ikke blot taler om emner som ansvar for egen læring og medbestemmelse, men også får mulighed for selv at tilegne sig de såkaldte bløde kvalifikationer.

Sproglærer Gert Rasmussen: Bogen giver på en praktisk måde en indføring i vores demokratiske måde at tænke og handle på. Og så gør den det ikke bare ved at fortælle om det. Bogen er nemlig fyldt med praktiske øvelser. Det kan jeg godt lide. Eleverne har været ovenud glade for den. De synes, at den både sprogligt og indholdsmæssigt er på et passende niveau. Og så synes de, at den har et flot layout og appellerer til voksne. Bogen bør stå på alle sprogskolers hylder.

HVAD BETYDER DET?

Ni udvalgte verber illustrerer, hvordan hvert verbum skifter betydning, når det står i forbindelse med et adverbial, og hvert verbum bruges i faste udtryk, som har en særlig betydning. Det kan være svært for fremmedsprogede at forstå betydningen af disse udtryk. Derfor er udtrykkene forklaret med andre ord, så hæftet kan bruges som en slags ordbog, hvorefter man kan kontrollere, om betydningen er forstået ved at løse de efterfølgende opgaver. De udvalgte verber er: går, er, holder, kommer, står, tager, lægger, falder og løber. Hæftet er et engangshæfte og er beregnet til tosprogede, der har et grundlæggende kendskab til dansk. 62 sider. 80 kr.

Anmeldelse

Læsepædagogen, Lene Mørkholt: En bog, der indeholder rigtig mange af de udtryk, som er så vanskelige og finurlige, når der arbejdes med det danske sprog. Bogen kan efterfølgende bruges som en slags ordbog.

PARLØR DANSK – AT SAMTALE PÅ DANSK

Parlør dansk – at samtale på dansk er en helt ny 2016 udgave for nyankomne udlændinge eller udenlandske kursister med svag skolebaggrund, som skal lære det grundlæggende talesprog at kende. Det er et let og overskueligt materiale, der er enkelt opdelt med dialoger på venstre side og information og billeder på højre side. Bogen indeholder små, lette dialoger inden for almindelige hverdags situationer. Parlør dansk er tidligere udkommet i to udgaver. Denne bog er med nye dialoger og nye informationer bl.a. om borgerservice, den digitale verden og sociale medier – helt up to date. Pris kr. 150. Bogen findes fysisk hos forlaget Praxis.dk og som e-lydbog hos forlaget Saga: https://www.lrdigital.dk/soeg/?bookType=0&languageCode=&query=Kirsten%20Ahlburg&sort=0

Anmeldelse:

Uddannelsesbladet, Marianne Bindslev: Som altid en forfriskende og træfsikker udgivelse fra Kirsten Ahlburg. Bogens tekst er bygget op om samtaler fra det virkelige liv og holdt i genkendeligt hverdagssprog. Dertil kommer illustrationer med fotos, tegninger, annoncer og andet, der letter forståelse og indlæring. Kort sagt – lige til at gå til både i undervisningen og privat. Alt er i en overskuelig opstilling, der gør det nemt at finde, hvad man søger.

Parlør dansk – at skrive på dansk

et helt nyt arbejdshæfte, der indeholder små læsetekster med tilhørende skriftlige opgaver samt opgaver omkring kursistens eget liv og det danske samfund.

Hæftet beskæftiger sig med følgende emner:

• Præsentation • Familien • Klokken • Ugedage, datoer og årstider • I klassen • Hvordan går det? • Mobiltelefoner  • Computer, iPad og mail • Breve og pakker • Sociale medier og tv• I kantinen • I hjemmet • Indkøb • Transport • Hvor ligger det? • Borgerservice • Fritid • Arbejde.  Pris kr. 160 for fem stk.

VED DU DET?

“Ved du det?” er en quizbog for udlændinge, som har lært lidt dansk og nu vil prøve kræfter med, hvad de kan og ved. Bogen indeholder over 500 spørgsmål og svar inden for emner som familie, mad, indkøb, kroppen, tøj, arbejde og transport. Emner som geografi, regning og viden om Danmark er også med. “Ved du det?” kan bruges som pausebog i undervisningen og som repetition af emner gennemgået i klassen. 106 kr.

KRONPRINSEN

handler om Kronprins Frederiks liv, om hans familie, barndom, skolegang, ungdom og voksentilværelse. Bogen kommer også omkring hans opdragelse, kærester og lidt om hans fremtid som Danmarks næste konge. Kronprinsen er rigt illustreret med pressefotos. 60 kr. 

Anmeldelser

Lektør, Ulla Møller: Bogen er skrevet i et meget let dansk opbygget af helmeninger. Det gør den ikke alene anvendelig til børn fra 10 år i forbindelse med emnearbejder, men også til læsesvage unge og voksne og til indvandrere som en introduktion til danske samfundsforhold.

Jyllandsposten, Hanne Würtz: Bogen er holdt i et enkelt sprog og med korte letlæselige sætninger. Derfor vil bogen også være velegnet til folkeskolens unge læsere og andre, som har vanskeligt ved at få noget ud af lange, svære tekster. Uden at der gås for tæt på tegnes et portræt af en ung mand, der gennem opdragelse og uddannelse er blevet rustet til sin kommende opgave.

Samspil: En sympatisk bog om en sympatisk person.

Folkeskolen, Tove Kettner Heiberg: Det er et udmærket hæfte, der anbefales til målgrupperne.

OS TO – ARTIKLER OM PARFORHOLD

Os to – artikler om parforhold består af 15 autentiske artikler om parforhold. De fleste mennesker vil gerne finde én at leve sammen med. Én de kan elske til deres dages ende. Men det er ikke altid så let. Det kan være svært at finde den rette, og det kan være svært at leve sammen, når man har travlt, skændes, er jaloux eller utro. Parforholdet kan give et menneske mange glæder, men også mange problemer. Efter hver artikel er der debatoplæg. Bogens målgruppe er unge og voksne, som lærer dansk som andet sprog. Elever som deltager i korte og mellemlange kurser i psykologi f.eks. daghøjskoler og højskoler. Elever på FVU, efterskoler, ungdomsskoler og folkeskoler i de ældste klasser i forbindelse med faget seksual- og sundhedsundervisning samt familiekundskab. Bogen kan også læses af private, som gerne vil vide mere om parforholdets problemer, og hvordan man kan løse dem. Pris 198 kr.

KUN ÉT EKSEMPLAR TILBAGE

Anmeldelser

Lektør, Karsten Just: Psykoterapeut Kirsten Ahlburg har samlet en række artikler hun har skrevet om parforhold til en række tidsskrifter og aviser, og sat dem ind i en sammenhæng, så man oplever et forløb. Fra forelskelse til skilsmisse, fra kontakt og fravær til jalousi, her kommer vi på kort tid hele spektret rundt. Ahlburg skriver let og direkte, og opstiller en række scenarier, hvor man kan diskutere ud fra, være enige eller uenige, men måske nå frem til et resultat som kan bringe én videre, og få parforholdet til at fungere. Dette er langt fra den første bog om ægteskab og parforhold og de problemer, der kan opstå, men den er kortfattet og snusfornuftig, til forskel fra en række amerikansk oversatte bøger om emnet, som væver og væver og ikke rigtigt kommer nogle vegne.

LVU-Fagbladet, Bente Mortensen: Virkelig god, med stor brugsværdi. Jeg mener, bogen vil være god at bruge til unge voksne, da hele layoutet og ikke mindst måden, debatoplæggene præsenteres på henvender sig mere til unge end til modne deltagere. Helt suveræn, tror jeg, bogen vil være til unge voksne, som lærer dansk som andetsprog, da den giver et godt indblik i den danske/vesteuropæiske levestil, og dermed også lægger op til debat om kulturforskelle.

Folkeskolen, Hans Erik Berthelsen: Artiklerne er nemme at gå til og forstå, forklarer problemerne godt og sobert og er fulde af sund fornuft at blive klog(ere) af. De er illustreret med stemningsskabende sort-hvide fotos. Alt i alt en meget sober bog, som vil kunne benyttes som udgangspunkt for mange gode samtaler i de ældste klasser om emner, eleverne i de fleste tilfælde vil finde relevante.