RAP-CD’ER TIL DEN FØRSTE LÆSNING

ABC rap

ABC rap er et materiale til børn i børnehaveklasser og 1. klasser, som skal lære bogstaverne at kende på en anderledes og kreativ måde. Materialet indeholder følgende: cd med 29 ABC rap og beat samt lærervejledning. Desuden er der plancher med alle 29 bogstaver, illustrationer og rap til at hænge op i klassen samt opgavehæfte. Der er i øjeblikket stor fokus på bevægelse i skolen. Med ABC rap sker læringen gennem bevægelse og leg. Rap, beats, rytme, bevægelse, bogstavindlæring og læsning går op i en højere enhed. Materialet til bogstavtræning lægger op til en alternativ, eksperimenterende læseundervisning, der skaber interesse og motivation til at læse. Til børnehaveklasser, der skal arbejde med de store og små bogstaver og i danskundervisningen i de mindste klasser ved bogstavindlæring, læsning, arbejde med rim og sprogets rytmer. På cd’en er der fængende rap, som børnene hurtigt kan lære, så de kan rappe med til de iørefaldende beats. Rappen er indlæst af Morten Ahlburg. De tilhørende hæfter er af læs-og-forstå typen med opgaver til hver rap. Disse opgaver fokuserer på forståelse, læsning og genkendelse af bogstaverne. De 29 plancher, A4, har en sjov illustration og en rap til hvert enkelt bogstav. Plancherne giver mulighed for fællesrap og fællesoplæsning. Alle plancherne ligger som pdf filer på en cd, så alle eleverne kan få et print. Pris 435.

Anmeldelser

Tale-Høre-Nyt , Jytte Brejnholdt: Med dette materiale får indskolingslærere og pædagoger endnu et spændende og inspirerende materiale, som kan hjælpe alle børn godt i gang med den vigtige skriftsproglige udvikling.

Skolestart , Dorthe B. Clausen: Materialet er til bogstavtræning. Der er rig mulighed for at gøre undervisningen alternativ og eksperimenterende. Børnehaveklassebørnene finder straks de sjove tekster og rytmer interessante. Motivationen for at lege med sproget, rim og ikke mindst rytmerne begynder straks, når man sætter cd’en på – rytmerne er meget iørefaldende. De 29 A4 plancher, er farverige, har sjove illustrationer og en lille rap til hvert bogstav. Vejledningen indeholder forslag til arbejdet med hvert enkelt bogstav. Opgavehæftet er af læs-og-forstå typen med opgaver til hver rap. Disse opgaver fokuserer på forståelse, læsning og genkendelse af bogstaverne. For et børnehaveklassebarn vil det kræve, at der er en voksen der læser spørgsmålene højt, men materialet vil også nemt kunne bruges af lidt ældre børn. Et spændende og inspirerende materiale.

Læsepædagog, Bitten Longholm: Materialet er oplagt til supplerende og legende bogstavindlæring, som uden tvivl vækker interesse med sin mulighed for bevægelse og aktiv lytning.

RAP FOR DIG

Rap for dig er et alternativt og eksperimenterende læseundervisningsmateriale til stave- og læsetræning. Børn i de små klasser har et stort behov for at bevæge sig og lege som en del af undervisningen. Det bliver der rig mulighed for med Rap for dig. Materialet appellerer til børnene og motiverer dem til at læse, lege med sproget og arbejde med rim og rytme. Hver rap er en lille historie med lavt lix, ingen eller få lange ord, en enkel handling og enderim. De små lette raptekster har sjove og vidt forskellige illustrationer. Materialet består af en cd med 12 indspillede rap, samt beats uden tekst. Der er også cd med rap og illustrationer, og teksterne kan projiceres op, så alle kan følge med. Rap for dig er rappet på en sjov og legende måde af Morten Ahlburg. Beats, bevægelse og læsning går op i en højere enhed. Pris 350 kr.

Anmeldelser

Folkeskolen, Inger Ubbesen: Ideen er rigtig god, og der er grundigt redegjort for den, så i det lys kan materialet ses som et grundlag for børnenes og lærernes kreative og skabende arbejde med rytme og poesi (rythm and poetry).

Læsepædagogen, Hanne Kirsten Brodersen: Det har været afprøvet i en 1. klasse med stor succes. Tekster og illustrationer virker fint, når en overhead eller den interaktive tavle tages i brug. Der er mange muligheder i materialet, og det kan også sagtens bruges kreativt i musikundervisningen.