VI BØGERNE – LÆSELET

Vi bøgerne er skrevet som nogle af de første lette romaner voksne udlændinge kan læse på dansk. De ligger sammenlignet med Læseværkstedets bøger på cirka samme niveau som grønt og gult niveau. Tre af bøgerne “Skal vi danse”, “Vi ses” og “Vi har vundet” er genudgivet i 2017 i revideret udgave på forlaget Straarup & Co. Bøgerne i ny udgave er udsolgt fra forlaget, men jeg har et lille lager liggende. Resten findes i få eksemplarer i den oprindelige udgave hos mig. Desuden kan titlen ”Vi har jo hinanden” købes på forlaget praxis.dk. Alle findes desuden i en revideret udgave fra 2014 som e-bøger hos forlaget Dreamlitt og kan lånes på ereolen samt købes hos forlaget. Om serien skriver Bjørn Børsholt bl.a: Den langsomme vandring ind i fællesoplevelsen i klassen skaber en god og sjov stemning, eftersom det lille uskyldige personlige pronomen “vi” er og har været en fast bestanddel af Kirsten Ahlburgs bogtitler.

SKAL VI DANSE

er min debut roman. Den handler om Peter, der er arbejdsløs. Han bor på et værelse hos en gammel dame. Da han ikke kan få arbejde, drømmer han om at komme på højskole og dygtiggøre sig. Vi følger Peters liv nogle måneder, mens han forelsker sig i Gitte, brækker benet og holder en fest på sin 18 års fødselsdag. Bogen er revideret og nyudgivet i 2017, UDSOLGT FRA FORLAGET.

Anmeldelser

Lektør, Søren Roth: Det er en ungdomsbog, der er let at læse, skrevet i et let og flydende sprog. Bogen virker i sin beskrivelse af kærlighedsforholdet og forholdet til omgivelserne troværdigt og indlevet. Personbeskrivelsen af de centrale figurer er god. En udmærket bog for den læseuvante unge.

Lektør, Hanne Christensen: Bogen er god brugslitteratur for læsesvage elever i 8. – 10. klasse og vil kunne anvendes i undervisningen i læseklinikken og som frilæsning for denne elevgruppe.

Geelsgård Nyt: For den sprogligt handicappede kan hverdagssituationerne måske stimulere til et mere nuanceret talesprog. Bogen er tilpas spændende til at læses som en almindelig ungdomsbog.

 

VI SES

handler om Ib og Anne, der møder hinanden en lørdag aften. De er begge 30 år og savner en kæreste. De forelsker sig, og Anne tilbringer mange timer ude på landet på Ibs gård. Til sidst bliver de så glade for hinanden, at de flytter sammen. Bogen er revideret og nyudgivet i 2017, UDSOLGT FRA FORLAGET.

Anmeldelser

Lektør, Elsebeth Kristensen: Lille positiv fortælling om Ib og Anne, henholdsvis landmand og lærer, der møder hinanden lørdag aften på kroen. Det er en fin lille fortælling med et flydende og let læst sprog, der fint når målgruppen læsesvage unge og voksne. Også indholdsmæssigt er det vedkommende og vil kunne interessere.

Lektør, Jens Jørgen Laursen: Historien er trods det enkle ordforråd fortalt med indlevelse og følelse. Bogens sprogbrug og opbygning er skrevet med henblik på voksne indvandrere, hvem den vil give et udmærket billede af voksne, modne danskeres forhold til det modsatte køn.

Geelsgaard Nyt, Grethe Nielsen: Opsætningen er særlig god med tydeligt tryk, korte afsnit, mange gentagelser og ingen delte ord ved linjeskift.

Sprogskolen, Bjørn Børsholt: Vi ses indeholder nogle kvaliteter, som de fleste videnskabelige materialer er meget fattige på. Disse kvaliteter lader sig ikke så let objektivere, men jeg tror, at den sproglige simpelhed og den gammeldags litterære fortælleform, danner et frugtbart fællesrum for lærere og elever.

VI HAR VUNDET

handler om Lis og Bo, der er gift og har to børn. De bor i en lille lejlighed med en uvenlig nabo og drømmer om at flytte. De vil rigtig gerne flytte i et hus, men det har de ikke råd til, for Bo er arbejdsløs, og Lis tjener ikke mange penge ved sit rengøringsarbejde. Men så en dag spiller Bo lotto, og han vinder 1½ million kroner. Så bliver der både råd til hus og bil. Bogen er revideret og nyudgivet i 2017.

UDSOLGT SOM FYSISK BOG. FÅS SOM E-BOG HOS FORLAGET DREAMLITT.

Anmeldelser:

Lektør, Birte Thornæs: Sproget er enkelt, sætningerne korte, historien trækker den uvante læser fra kapitel til kapitel. Altså en fin bog for målgruppen, de svage læsere.

Lektør, Mogens Bille: Historien er ganske udmærket til at anskueliggøre en ung families hverdagsproblemer i dagens Danmark.

 

 

VI HAR JO HINANDEN

handler om Lars og Bodil, der er gift og har to børn. Men så bliver Bodil gravid, og det viser sig, at de skal have tvillinger. Det bliver lidt for meget for Lars, og det går i perioder ud over ægteskabet. Men familien klarer sig. 

UDSOLGT SOM FYSISK BOG. FÅS SOM E-BOG HOS FORLAGET DREAMLITT.

Anmeldelse

Lektør, Birte Thornæs: Kirsten Ahlburg skriver bøger for voksne indvandrere i et enkelt sprog og med emner, der fortæller om dansk skik og levevis. På få sider, i enkle sætninger og en gennemtænkt sproglig opbygning lærer de voksne indvandrere virkelig noget om danskere og om sproget tillige.

Sprogskolen, Bjørn Børsholt: Forfatteren Vagn Lundby påstår, at mennesker gennem tætte og varme relationer til dyr kan erhverve sig vigtig viden og åndelige værdier. Dersom påstanden har noget på sig – og det tror jeg, at den har – så må Kirsten Ahlburg været et rigt og vidende menneske. Sidstnævnte har lige udsendt sin fjerde bog for flygtninge ”Vi har jo hinanden”, og heri vrimler det med dyr, der skaber både drama og glæde. Hun har i bogen fastholdt sin position, der har den simple fortælling og det præcise sprog i centrum. Enkeltheden og overskueligheden har vist sig frugtbar, for Kirsten Ahlburg har efterhånden udviklet sin sproglige præcision og sin sans for det billedligt dramatiske til det sublime på et letfatteligt niveau. Enhver, der har prøvet at lave materiale til bogligt svage ved, hvor svært det er at få det sproglige kogt ned på et passende niveau uden samtidig at miste saftspændingen i det dramatiske. Den kunst kan Kirsten Ahlburg.

Pulsen: Vi har jo hinanden kan anbefales på det varmeste.

VI HAR TIDEN FOR OS

handler om Anette, der er medicinstuderende. Hun møder en ung ingeniørstuderende, Kaj, som hun forelsker sig i. Anette bliver gravid, og det passer ikke ind i de to unges hverdag med studier. Skal Anette have en abort eller skal hun føde barnet?

UDSOLGT SOM FYSISK BOG. FÅS SOM E-BOG HOS FORLAGET DREAMLITT.

Anmeldelser

Lektør, Birte Thornæs: Den vil være fin også for læseuvante unge, der her kan læse om egne forhold og problemer. Kirsten Ahlburgs bøger er flot materiale til indvandrer undervisningen, men også til frilæsning for unge, der savner indsigt i danske forhold.

Lektør, Mogens Bille: God åben sats med illustrationer som vil gå rent hjem hos målgruppens piger. Hermed har jeg også tilkendegivet, at identifikations mulighederne ligger her. Historien er ganske velskrevet.

Bergthora Kristjansdottir: En spændende og fyldig historie. Handlingen giver i mange fine, fortættede glimt en aktuel viden om, hvordan det danske samfund og danskernes normer er skruet sammen. Vil man have stof til gode diskussioner og mange timers undervisning, så er det godt at bogen står på reolen.

Fortvivl ikke, Vibeke Bruun: Bogens samfundsskildring gør læsningen til et kulturmøde, hvis læserne identificerer sig med personerne. Det giver mulighed for en følelsesmæssig oplevelse af teksten og dermed den danske kultur. Jeg synes, at det er en vel gennemtænkt og velskrevet bog til skolevante elever. Bogen opfylder indvandrerundervisningens behov for flere bøger i skønlitterær form.