Sjældent har så lille en bog skabt så meget debat. I en hel måned har jeg næsten dagligt talt med journalister lige fra lokale aviser til landsdækkende radioprogrammer og aviser som BT, Information og Weekendavisen. Bogen er skrevet til nyankomne udlændinge, som skal lære om danske uskrevne regler indenfor dansk seksualmoral. Jeg har tidligere skrevet to bøger om uskrevne regler for målgruppen “Tak skal du have” og “Hvordan går det?” Her handler det om, hvordan man gebærder sig i hverdagen i samspil med danskere, og om det danske sundhedsvæsen – hos tandlægen, lægen, på hospitalet, på psykiatrisk hospital mv. Sidstnævnte gav også omtale. Det var i den forbindelse, at jeg for første gang blev kaldt flygtningenes Emma Gad. Men omtalen og debatten var slet ikke så massiv som denne gang. Det skyldes, at de fleste danskere er påvirket af den store flygtninge- og migrantstrøm mod Europa, og at der har været de mange overgreb på europæiske kvinder i Køln, Østrig, Sverige og nu til sidst også i Danmark. Folk deler sig i flere lejre. En stor del mener, at det er en super god ide og en meget nødvendig bog, jeg har skrevet. Jo mere vi går i dialog og formidler om vores samfund og uskrevne regler, jo bedre vil det gå med integrationen. En anden del mener, at jeg er naiv, når jeg tror, at en sådan bog kan hjælpe. Alle skal bare sendes ud af landet. De hører ikke til her og kan og vil ikke lære noget. Sidste del af dem, der mener, at jeg stigmatiserer en bestemt del af befolkningen og kræver noget særligt af den brune mand, når jeg ikke også skriver en bog for danske mænd, som også overskrider kvinders grænser. Jeg har skullet forholde mig til meget, indgået i debat og svaret så godt jeg kunne, og jeg mener fortsat, at bogen er nødvendig og brugbar på sprogskoler, asylcentre og andre steder, hvor nyankomne flygtninge og migranter færdes. Jeg tager ikke stilling til, om der også skal skrives en bog for danske mænd. Det er ikke mit ærinde. Mit ærinde er som forfatter til målgruppen gennem 32 år at skrive endnu en bog om uskrevne regler i Danmark, så det bliver formidlet, hvordan vi gebærder os her i Danmark. Undervisning i dansk er nemlig ikke kun sprog, men også information om den danske kultur og vores uskrevne regler. Der har været stor interesse for bogen i Røde kors, asylcentre og sprogskoler. Folkeskolens elever er begyndt at skrive opgaver i skolen om danske uskrevne regler og udlændinge, og Politiskolen har vist interesse. Så jeg er nået vidt omkring med bogen, og jeg er sikker på, den nok skal finde sin plads i undervisningen rundt om i landet. Peter Hermann Karikatur